Decyzje Zjazdu Nadzwyczajnego

W dniu 11 maja 2019 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec, którego celem było uzupełnienie składu komendy hufca. Udział w zjeździe wzięło 30 osób z głosem decydującym. W roli pełnomocnika Komendantki Chorągwi Śląskiej obecna była hm. Aleksandra Lechocka. Decyzją zjazdu komendę hufca uzupełniono w następujący sposób:

  • z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – pwd. Aleksandra Janitek
  • członek komendy hufca – pwd. Gabriela Kliś
  • członek komendy hufca – pwd. Bartosz Weiss

Czytaj dalejDecyzje Zjazdu Nadzwyczajnego

Komunikat Skarbnika Hufca

Czuwaj Druhny i Druhowie,

W związku ze zbliżającym się Zjazdem Nadzwyczajnym Hufca bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich (drużyn i instruktorskich) za pięć miesięcy. Liczę na Waszą rzetelność.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia,
hm. Aleksandra Kosela – Skarbnik Hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

W dniu 11 maja 2019 r.  o godzinie 10:00 w Domu Harcerza w Żywcu odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Żywiec, którego celem będzie uzupełnienie składu Komendy Hufca. Lista uczestników znajduje się w rozkazie L. 4/2019.

AKTUALIZACJA (27.04.2019)
Rozkaz L. 5/2019 zawiera uzupełnienie listy uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.


Czuwaj!
pwd. Agnieszka Michalec – Komendantka Hufca ZHP Żywiec