Komunikat Komisji Rewizyjnej Hufca

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Zbliża się termin wpłaty składki członkowskiej do komendy chorągwi za I kwartał 2019 r. Składka za miesiąc wynosi 10 złotych.
Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca.
Przypominam nr konta hufca: 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010
Tym wszystkim, którzy już wpłacili pięknie dziękuję.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia

CZUWAJ !
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH

Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Komisja Rewizyjna Hufca dokonała analizy opłacania składek członkowskich za II kwartał bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że nie wszystkie drużyny jak i instruktorzy opłacili składki za II kwartał. Termin wpłat upłynął 28 czerwca 2018 r. Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w obozach jest opłacona składka. Proszę więc o dokonanie wpłat na konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Pozdrawiam wszystkich oraz życzę wspaniałych harcerskich przeżyć wakacyjnych.

CZUWAJ !

hm. Cecylia Słowik – Przewodnicząca KRH

Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Hufcowa Komisja Rewizyjna dokonała analizy opłacania składek członkowskich w pierwszym kwartale bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że tylko nieliczni instruktorzy opłacili składki. Komenda Hufca do 25 marca 2018 roku powinna wysłać składki do komendy chorągwi. Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca. Przypominam konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia,

CZUWAJ!
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH