Konkurs z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji tegorocznego Dnia Myśli Braterskiej organizowanym przez komendę Hufca ZHP Żywiec! Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca ZHP Żywiec

2. Konkurs jest skierowany do zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów Hufca ZHP Żywiec

3. Tematyka prac dotyczy harcerskiego święta: Dnia Myśli Braterskiej.

4. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• Kartka pocztowa w formacie nie większym niż A4, technika pracy dowolna. – kategoria indywidualna.

• Krótki filmik o Dniu Myśli Braterskiej. Może być w formie wywiadu, śmiesznych scenek, zaprezentowania jak ten dzień obchodzicie w drużynach, zdajcie się na Waszą wyobraźnię. – kategoria grupowa- filmik należy wykonać w grupie min. 3 osobowej.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

6. Każda grupa może zgłosić tylko jeden filmik. “Grupa” musi być z jednej drużyny/gromady.

7. Każdy uczestnik może brać udział w kategorii indywidualnej oraz uczestniczyć w kategorii grupowej.

8. Gotową pocztówkę należy dostarczyć do Hufca do dnia 18.02.2019 r.

9. Gotowy filmik należy przesłać na adres e-mail: sadowska.aleksandra@zhp.net.pl do dnia 18.02.2019 r. W treści należy podać nazwę drużyny/gromady oraz imiona i nazwiska osób występujących w filmiku.

10. Do kartki musi zostać dołączona kartka z:

• Imieniem i nazwiskiem autora

• Drużyną/ gromadą

11. Kryteria oceniania:

• Zgodność z tematem

• Oryginalność pracy

• Estetyka

• Kreatywność

12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zywiec.zhp.pl do dnia 22.02.2019 r. Nagrody zostaną przekazane drużynowym.

13. Informacje dodatkowe:

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę

• Osoby nagrodzone zostaną powiadomione przez drużynowego o zwycięstwie

• Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.