Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Komisja Rewizyjna Hufca dokonała analizy opłacania składek członkowskich za II kwartał bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że nie wszystkie drużyny jak i instruktorzy opłacili składki za II kwartał. Termin wpłat upłynął 28 czerwca 2018 r. Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w obozach jest opłacona składka. Proszę więc o dokonanie wpłat na konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Pozdrawiam wszystkich oraz życzę wspaniałych harcerskich przeżyć wakacyjnych.

CZUWAJ !

hm. Cecylia Słowik – Przewodnicząca KRH