Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Proszę o wpłacanie składek członkowskich za I kwartał. Przypominam, że składka za miesiąc wynosi 10 zł. Wpłacać proszę na konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010. Wierzę, że potraktujecie to poważnie.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia,

CZUWAJ!
Ala Kosela – skarbnik hufca

Ogłoszenie (wersja oficjalna)