Szczęśliwego Nowego Roku!

Aby nowy rok był pełen nowych harcerskich doznań, niezapomnianych wrażeń, nowych przygód, stał się okazją do podjęcia nowej służby oraz aby każdy z nas miał siłę do podjęcia nowych zadań i wyzwań, żeby poprzez ich realizację stać się lepszym człowiekiem.

Życzą zuchy, harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Żywiec im. W.O.P.