Ukończony Kurs Przewodnikowski

W niedzielę 29 kwietnia, trzech wędrowników z naszego Hufca ukończyło kurs przewodnikowski organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Siemianowice Śląskie oraz Hufca ZHP Piekary Śląskie!

Kurs obejmował 3 weekendowe zjazdy trwające od piątku do niedzieli. Kursanci odwiedzili m.in. Wisłę, Siemianowice Śląskie oraz bazę Hufca ZHP Piekary Śląskie w Kokotku. Kurs rozpoczął się 16 marca br., a jego zakończenie miało miejsce w ostatnią niedzielę. W kursie udział wzięli: sam. Aleksandra Janitek i ćw. Bartosz Weiss z 16 WDH “Słoneczni” oraz sam. Gabriela Kliś z 24 WDH “Dobre Duchy”.

Serdecznie dziękujemy ZKK z Siemianowic i Piekar Śląskich za przeprowadzenie kursu, a naszym wędrownikom życzymy dalszych sukcesów!