Regulamin strony internetowej Hufca ZHP Żywiec

W związku z zatwierdzeniem przez Zespół Promocji i Internetu regulaminu strony internetowej Hufca, informuję, że zmianie uległy niektóre zasady dotychczasowego jej funkcjonowania. Regulamin obowiązuje od dnia dzisiejszego. Dokument dostępny w załączniku.

Czuwaj!

ćw. Bartosz Weiss
Administrator strony internetowej Hufca

Regulamin strony internetowej Hufca ZHP Żywiec

Zbiórka drużynowych i instruktorów

Komenda Hufca ZHP Żywiec informuje, że zbiórka drużynowych i instruktorów Hufca odbędzie się 12 października o godzinie 17:30 w Siedzibie Hufca (Rynek 22).

Ze względu na bardzo ważne kwestie będące przedmiotem spotkania, prosimy o przybycie wszystkich drużynowych i instruktorów, zarówno aktywnych jak i obecnie nie działających.