Rozpocznij przygodę!

Jesteś poszukiwaczem przygód, który chce razem z przyjaciółmi napisać wielką opowieść o braterstwie, patriotyzmie i bohaterstwie? A może po prostu szukasz czegoś co pozwoli Ci się rozwinąć i da okazję do wejścia w świat pełen fantastycznych przeżyć? Jeśli tak – witamy w Związku Harcerstwa Polskiego!

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Życie bez przygód byłoby strasznie głupie – gen. Robert Baden-Powell

Aby zostać członkiem ZHP wybierz gromadę lub drużynę, która znajduje się w najlepszej dla ciebie lokalizacji i jest odpowiednia dla twojego wieku. Wykaz jednostek znajdziesz tu.

Jeżeli nie masz 16 lat, potrzebujesz Zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.

Jeśli masz już 16 lat lub więcej, po prostu wypełnij Deklarację członkowską ZHP!