Rocznica Wybuchu II wojny światowej

Rocznica Wybuchu II wojny światowej

Reprezentacja naszego hufca, z 15 Ratowniczej Drużyny Wędrowniczej „Nieśmiertelni” wzięła udział w uroczystościach z okazji wybuchu 78 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 01.09.2017 r. wraz z zastępcą Naczelniczki ZHP Krzysztofem Budzińskim złożyli kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.