Zespoły Hufca

Zespół dba o wygląd zaproszeń, plakatów, dyplomów i innych rzeczy promujących nasz hufiec. Zespół zajmuje się prowadzeniem strony WWW oraz kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, dba o prowadzenie relacji fotograficznej z najważniejszych wydarzeń hufca, tworzy grafikę promującą jednostkę oraz pisze i redaguje artykuły do lokalnych mediów, i promuje je w celu dotarcia do jak największej liczby osób.

Kontakt: promocja@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu ds. internetu i grafiki
pwd. Bartosz Weiss

Członek zespołu ds. redakcji
ochot. Julia Fijak


Aktywnie włącza się w organizację imprez skierowanych zarówno do wszystkich członków hufca jak i dla poszczególnych grup wiekowych. Zespół wspiera komendę hufca w organizacji przedsięwzięć na poziomie hufca oraz przygotowuje drużyny do udziału w imprezach chorągwianych i ogólnopolskich.

Kontakt: program@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu ds. metodyki zuchowej
pwd. Bożena Śleziak

Członek zespołu ds. metodyki harcerskiej
phm. Łucja Konior

Członek zespołu ds. metodyki starszoharcerskiej
pwd. Anna Wilas

Członek zespołu ds. metodyki wędrowniczej
phm. Norbert Wilas

Członek zespołu ds. drużyn wielopoziomowych
phm. Gabriela Droździk

Członek zespołu ds. drużyn Nieprzetartego Szlaku
phm. Halina Klimczak


Organizuje pozyskiwanie funduszy na działania, akcje i wspieranie jednostek organizacyjnych, stara się o dofinansowanie do wyjazdów w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Szuka dodatkowych funduszy na pokrycie najpilniejszych potrzeb i wydatków Hufca.

Kontakt: dawid.paleczny@zhp.net.pl

Przewodniczący
pwd. Dawid Paleczny

Zastępca przewodniczącego
ochot. Agnieszka Kubica

Sekretarz
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu
hm. Jan Kościelniak


Prowadzi kroniki Hufca, dokumentuje historię, dba o pamięć zasłużonych dla ZHP na terenie hufca, organizuje i prowadzi spotkania pokoleń.

Kontakt: historyczny@zhp.net.pl

Przewodniczący
phm. Piotr Pindel

Członek zespołu
hm. Aleksandra Teuchman-Wiśniowska

Członek zespołu
hm. Grzegorz Szafrański

Członek zespołu
dh Dawid Wawok

Członek zespołu
dh. Karolina Psutka


Dba o wyposażenie Hufca, kontroluje stan budynku, organizuje najpilniejsze zabiegi remontowe, pozyskuje sprzęt gospodarczy. Podczas biwaku lub obozu organizuje rozbijanie namiotów oraz ustawienie całego obozowiska.

Kontakt: kwatermistrzostwo@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący – Kwatermistrz Hufca
phm. Albin Kłodnicki

Zastępca przewodniczącego
pwd. Jacek Michulec

Sekretarz
hm. Aleksandra Kosela

 

Młodzieżowa Grupa Kwatermistrzowska

Przewodniczący
dh Paweł Rus

Zastępca przewodniczącego
dh Adrian Pernal


Zajmuje się współpracą zagraniczną ze skautami z całego świata. Nawiązuje nowe kontakty oraz stara się o organizowanie spotkań międzynarodowych np. obozów. Jego zadaniem jest także organizacja tych spotkań.

Kontakt: zagraniczny@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący
phm. Michalina Kabat

Zastępca przewodniczącego
phm. Piotr Habdas

Członek zespołu
phm. Jacek Gartman