Zespoły Hufca

 

Zespół dba o wygląd zaproszeń, plakatów, dyplomów i innych materiałów promujących hufiec. Zespół zajmuje się prowadzeniem strony WWW oraz kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, dba o prowadzenie relacji fotograficznej z najważniejszych wydarzeń hufca, tworzy grafikę promującą jednostkę oraz pisze i redaguje artykuły do lokalnych mediów, i promuje je w celu dotarcia do jak największej liczby osób.

Kontakt
Zespół Promocji i Internetu
promocja@zywiec.zhp.pl

Administrator strony WWW
admin@zywiec.zhp.pl

Skład zespołu

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu ds. internetu i grafiki
pwd. Bartosz Weiss

Członek zespołu ds. redakcji
pion. Julia Fijak


 

Aktywnie włącza się w organizację imprez skierowanych zarówno do wszystkich członków hufca jak i dla poszczególnych grup wiekowych. Zespół wspiera komendę hufca w organizacji przedsięwzięć na poziomie hufca oraz przygotowuje drużyny do udziału w imprezach chorągwianych i ogólnopolskich.

Kontakt
Zespół Metodyczno-Programowy
Z-ca kmdt. ds. programowych
program@zywiec.zhp.pl
Skład zespołu

Przewodniczący
pwd. Gabriela Kliś

Członek zespołu ds. metodyki zuchowej
dh. Wiktoria Kościelniak

Członek zespołu ds. metodyki harcerskiej
phm. Łucja Konior

Członek zespołu ds. metodyki starszoharcerskiej
pwd. Anna Wilas

Członek zespołu ds. metodyki wędrowniczej
phm. Norbert Wilas

Członek zespołu ds. drużyn wielopoziomowych
phm. Gabriela Droździk

Członek zespołu ds. drużyn Nieprzetartego Szlaku
phm. Halina Klimczak


 

Organizuje pozyskiwanie funduszy na działania, akcje i wspieranie jednostek organizacyjnych, stara się o dofinansowanie do wyjazdów w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Szuka dodatkowych funduszy na pokrycie najpilniejszych potrzeb i wydatków Hufca.

Kontakt
Zespół Pozyskiwania Środków
pozyskiwaniesrodkow@zywiec.zhp.pl
Skład zespołu

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Janitek

Zastępca przewodniczącego
dh. Agnieszka Kubica

Sekretarz
dh. Oliwia Zagól


 

Prowadzi kroniki Hufca, dokumentuje historię, dba o pamięć zasłużonych dla ZHP na terenie hufca, organizuje i prowadzi spotkania pokoleń.

Kontakt
Zespół Historyczny
historyczny@zywiec.zhp.pl
Skład zespołu

Przewodniczący
phm. Piotr Pindel

Zastępca przewodniczącego
hm. Aleksandra Teuchman-Wiśniowska

Sekretarz
dh. Karolina Psutka

Członek zespołu
dh Dawid Wawok

Członek zespołu
dh. Wiktoria Szklarska


 

Dba o wyposażenie Hufca, kontroluje stan budynku, organizuje najpilniejsze zabiegi remontowe, pozyskuje sprzęt gospodarczy. Podczas biwaku lub obozu organizuje rozbijanie namiotów oraz ustawienie całego obozowiska.

Kontakt
Zespół Kwatermistrzowski
Młodzieżowa Grupa Kwatermistrzowska

kwatermistrzostwo@zywiec.zhp.pl
Skład zespołu

Przewodniczący
phm. Albin Kłodnicki

Zastępca przewodniczącego
pwd. Jacek Michulec

Sekretarz
hm. Aleksandra Kosela

Członek zespołu ds. hufca
dh Adrian Pernal

Członek zespołu ds. ppoż
hm. Jan Kościelniak

 

Młodzieżowa Grupa Kwatermistrzowska

Przewodniczący
dh Paweł Rus

Zastępca przewodniczącego
dh Adrian Pernal


 

Zajmuje się współpracą zagraniczną ze skautami z całego świata. Nawiązuje nowe kontakty oraz stara się o organizowanie spotkań międzynarodowych np. obozów. Jego zadaniem jest także organizacja tych spotkań.

Kontakt
Zespół Zagraniczny
zagraniczny@zywiec.zhp.pl
Skład zespołu

Przewodniczący
phm. Jacek Gartman

Zastępca przewodniczącego
phm. Michalina Kabat

Sekretarz
dh. Ewelina Bąk