Zespoły Hufca

Zespół dba o wygląd zaproszeń, plakatów, dyplomów i innych rzeczy promujących nasz hufiec. Zespół zajmuje się prowadzeniem strony WWW oraz kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, dba o prowadzenie relacji fotograficznej z najważniejszych wydarzeń hufca, tworzy grafikę promującą jednostkę oraz pisze i redaguje artykuły do lokalnych mediów, i promuje je w celu dotarcia do jak największej liczby osób.

Kontakt: promocja@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu ds. internetu i grafiki
pwd. Bartosz Weiss

Członek zespołu ds. redakcji i publicystyki
ochot. Julia Fijak


Aktywnie włącza się w organizację imprez skierowanych zarówno do wszystkich członków hufca jak i dla poszczególnych grup wiekowych. Zespół wspiera komendę hufca w organizacji przedsięwzięć na poziomie hufca oraz przygotowuje drużyny do udziału w imprezach chorągwianych i ogólnopolskich.


Organizuje pozyskiwanie funduszy na działania, akcje i wspieranie jednostek organizacyjnych, stara się o dofinansowanie do wyjazdów w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Szuka dodatkowych funduszy na pokrycie najpilniejszych potrzeb i wydatków Hufca.

Kontakt: dawid.paleczny@zhp.net.pl

Przewodniczący
pwd. Dawid Paleczny

Zastępca przewodniczącego
ochot. Agnieszka Kubica

Sekretarz
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu
ochot. Julia Amrozi


Prowadzi kroniki Hufca, dokumentuje historię, dba o pamięć zasłużonych dla ZHP na terenie hufca, organizuje i prowadzi spotkania pokoleń.


Dba o wyposażenie Hufca, kontroluje stan budynku, organizuje najpilniejsze zabiegi remontowe, pozyskuje sprzęt gospodarczy. Podczas biwaku lub obozu organizuje rozbijanie namiotów oraz ustawienie całego obozowiska.


Zajmuje się współpracą zagraniczną ze skautami z całego świata. Nawiązuje nowe kontakty oraz stara się o organizowanie spotkań międzynarodowych np. obozów. Jego zadaniem jest także organizacja tych spotkań.