Decyzje Zjazdu Nadzwyczajnego

W dniu 11 maja 2019 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec, którego celem było uzupełnienie składu komendy hufca. Udział w zjeździe wzięło 30 osób z głosem decydującym. W roli pełnomocnika Komendantki Chorągwi Śląskiej obecna była hm. Aleksandra Lechocka. Decyzją zjazdu komendę hufca uzupełniono w następujący sposób:

  • z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – pwd. Aleksandra Janitek
  • członek komendy hufca – pwd. Gabriela Kliś
  • członek komendy hufca – pwd. Bartosz Weiss

Czytaj dalejDecyzje Zjazdu Nadzwyczajnego

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

W dniu 11 maja 2019 r.  o godzinie 10:00 w Domu Harcerza w Żywcu odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Żywiec, którego celem będzie uzupełnienie składu Komendy Hufca. Lista uczestników znajduje się w rozkazie L. 4/2019.

AKTUALIZACJA (27.04.2019)
Rozkaz L. 5/2019 zawiera uzupełnienie listy uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.


Czuwaj!
pwd. Agnieszka Michalec – Komendantka Hufca ZHP Żywiec

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec dokonuje wyboru delegatów na IX Zjazd Chorągwi Śląskiej. Lista uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego uprawnionych do głosowania Ordynacja wyborcza ZHP