Komunikat Komendanta i Skarbnika Hufca ws. opłacenia składki członkowskiej przez instruktorów

W związku ze zbliżającym się Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Hufca ZHP Żywiec, przypominamy, że na podstawie § 37 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego czynne prawo wyborcze posiadają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Termin uregulowania składek mija 12 września, dlatego prosimy, aby osoby dysponujące czynnym prawem wyborczym opłaciły je do wskazanego terminu. Nieuregulowanie tej kwestii, będzie skutkować utratą czynnego prawa wyborczego.

Decyzje Zjazdu Nadzwyczajnego

W dniu 11 maja 2019 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec, którego celem było uzupełnienie składu komendy hufca. Udział w zjeździe wzięło 30 osób z głosem decydującym. W roli pełnomocnika Komendantki Chorągwi Śląskiej obecna była hm. Aleksandra Lechocka. Decyzją zjazdu komendę hufca uzupełniono w następujący sposób: z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – pwd. Aleksandra Janitek członek komendy hufca – pwd. Gabriela Kliś członek komendy hufca – pwd. Bartosz Weiss

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

W dniu 11 maja 2019 r.  o godzinie 10:00 w Domu Harcerza w Żywcu odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Żywiec, którego celem będzie uzupełnienie składu Komendy Hufca. Lista uczestników znajduje się w rozkazie L. 4/2019.

AKTUALIZACJA (27.04.2019)
Rozkaz L. 5/2019 zawiera uzupełnienie listy uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.


Czuwaj!
pwd. Agnieszka Michalec – Komendantka Hufca ZHP Żywiec