Zbiórka Instruktorska

Komenda Hufca ZHP Żywiec zaprasza wszystkich instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie na Zbiórkę Instruktorską, która odbędzie się 20 marca 2019 r. o godzinie 18:00 w Domu Harcerza w Żywcu (Rynek 22).

Zbiórka drużynowych i instruktorów

Komenda Hufca ZHP Żywiec informuje, że zbiórka drużynowych i instruktorów Hufca odbędzie się 12 października o godzinie 17:30 w Siedzibie Hufca (Rynek 22).

Ze względu na bardzo ważne kwestie będące przedmiotem spotkania, prosimy o przybycie wszystkich drużynowych i instruktorów, zarówno aktywnych jak i obecnie nie działających.