Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Druhny i Druhowie

Zbliża się koniec drugiego kwartału. Jak zapewne wiecie końcem kwartału, przesyłamy składki członkowskie do komendy chorągwi. Pozwolę sobie więc przypomnieć o wpłaceniu składek za II kwartał na konto hufca. Jednym z warunków zatwierdzenia obozów jest opłacenie składek.

Dziękuję wszystkim harcerzom i instruktorom za dopełnienie tego obowiązku w pierwszym kwartale.

Życzę uczącym się samych piątek, a może i szóstek na świadectwie.

Czuwaj!

hm. Aleksandra Kosela – Skarbnik Hufca

Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Druhny i Druhowie,

Dziękuję wszystkim, którzy opłacili składki za ubiegły rok. Kto jeszcze tego nie zrobił proszę o niezwłoczne dokonanie wpłaty. Jak wiecie zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP wysokość składki została podniesiona do 10 zł. za miesiąc. Jest to niemała kwota, ale mam nadzieję, że uda się Wam zebrać w terminie składki za pierwszy kwartał.

Czytaj dalejOgłoszenie Skarbnika Hufca