Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Komisja Rewizyjna Hufca dokonała analizy opłacania składek członkowskich za II kwartał bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że nie wszystkie drużyny jak i instruktorzy opłacili składki za II kwartał. Termin wpłat upłynął 28 czerwca 2018 r. Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w obozach jest opłacona składka. Proszę więc o dokonanie wpłat na konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Pozdrawiam wszystkich oraz życzę wspaniałych harcerskich przeżyć wakacyjnych.

CZUWAJ !

hm. Cecylia Słowik – Przewodnicząca KRH

Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Druhny i Druhowie

Zbliża się koniec drugiego kwartału. Jak zapewne wiecie końcem kwartału, przesyłamy składki członkowskie do komendy chorągwi. Pozwolę sobie więc przypomnieć o wpłaceniu składek za II kwartał na konto hufca. Jednym z warunków zatwierdzenia obozów jest opłacenie składek.

Dziękuję wszystkim harcerzom i instruktorom za dopełnienie tego obowiązku w pierwszym kwartale.

Życzę uczącym się samych piątek, a może i szóstek na świadectwie.

Czuwaj!

hm. Aleksandra Kosela – Skarbnik Hufca

Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Hufcowa Komisja Rewizyjna dokonała analizy opłacania składek członkowskich w pierwszym kwartale bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że tylko nieliczni instruktorzy opłacili składki. Komenda Hufca do 25 marca 2018 roku powinna wysłać składki do komendy chorągwi. Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca. Przypominam konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia,

CZUWAJ!
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH

Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Druhny i Druhowie,

Dziękuję wszystkim, którzy opłacili składki za ubiegły rok. Kto jeszcze tego nie zrobił proszę o niezwłoczne dokonanie wpłaty. Jak wiecie zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP wysokość składki została podniesiona do 10 zł. za miesiąc. Jest to niemała kwota, ale mam nadzieję, że uda się Wam zebrać w terminie składki za pierwszy kwartał.

Czytaj dalejOgłoszenie Skarbnika Hufca