Zbiórka drużynowych i instruktorów

Komenda Hufca ZHP Żywiec informuje, że zbiórka drużynowych i instruktorów Hufca odbędzie się 12 października o godzinie 17:30 w Siedzibie Hufca (Rynek 22).

Ze względu na bardzo ważne kwestie będące przedmiotem spotkania, prosimy o przybycie wszystkich drużynowych i instruktorów, zarówno aktywnych jak i obecnie nie działających.