Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

W dniu 11 maja 2019 r.  o godzinie 10:00 w Domu Harcerza w Żywcu odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Żywiec, którego celem będzie uzupełnienie składu Komendy Hufca. Lista uczestników znajduje się w rozkazie L. 4/2019.

AKTUALIZACJA (27.04.2019)
Rozkaz L. 5/2019 zawiera uzupełnienie listy uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.


Czuwaj!
pwd. Agnieszka Michalec – Komendantka Hufca ZHP Żywiec

Zobowiązanie Instruktorskie 11 XI

Wczorajszy wieczór był dla 3 harcerzy naszego hufca niezwykły nie tylko ze względu na obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości, lecz także z powodu jednego z dwóch najważniejszych momentów harcerskiego życia. “Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.” To treść Zobowiązania Instruktorskiego, które wczorajszego wieczoru złożyła druhna Ola, druhna Gabrysia i druh Bartek. Od tego momentu oficjalnie dołączyli do grona instruktorów Hufca …