Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Żywiec dokonuje wyboru delegatów na IX Zjazd Chorągwi Śląskiej. Lista uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego uprawnionych do głosowania Ordynacja wyborcza ZHP