Próby na stopnie

Stopnie harcerskie

Próba harcerki/harcerza

Wymagania

Ochotniczka/Młodzik

Wymagania
Karta próby

Tropicielka/Wywiadowca

Wymagania
Karta próby

Pionierka/Odkrywca

Wymagania
Karta próby

Samarytanka/Ćwik

Wymagania
Karta próby

Harcerka Orla/Harcerz Orli

Wymagania
Karta próby

Harcerka Rzeczypospolitej/Harcerz Rzeczypospolitej

Wymagania
Karta próby

 

Próba Wędrownicza

Wniosek o otwarcie próby do HKNW
Karta próby
Wniosek o zamknięcie próby do HKNW

 

Stopnie instruktorskie

Przewodniczka/Przewodnik

Wymagania
Wniosek o otwarcie próby do KSI
Karta próby
Wniosek o zamknięcie próby/zmianę zadania do KSI