Komisja Stopni Instruktorskich

fot. Patryk Sikora

Komisja Stopni Instruktorskich jest organem hufca, zajmującym się prowadzeniem prób na stopnie instruktorskie. KSI przy Hufcu ZHP Żywiec uprawniona jest do prowadzenia prób tylko na stopień przewodniczki/przewodnika.

Tryb postępowania przed Komisją Stopni Instruktorskich i wymagania na poszczególne stopnie opisane są w Uchwale nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP.

Wniosek do KSI o otwarcie próby Wniosek do KSI o otwarcie próby Karta próby na stopień przewodnika Karta próby na stopień przewodnika Wniosek do KSI o zamknięcie próby Wniosek do KSI o zamknięcie próby

Kontakt: ksi@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Komisji Stopni Instruktorskich

Przewodniczący
hm. Jan Tomiczek

Zastępca przewodniczącego
hm. Jadwiga Będzińska

Sekretarz
hm. Aleksandra Kosela