Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich jest organem hufca, zajmującym się prowadzeniem prób na stopnie instruktorskie. KSI przy Hufcu ZHP Żywiec uprawniona jest do nadawania tylko stopnia przewodniczki/przewodnika.


Osoba będąca kandydatem na stopień pwd. zobowiązana jest do dostarczenia na zebranie Komisji wniosku o otwarcie próby oraz karty próby, które dostępne są tutaj. Każdy kandydat musi posiadać opiekuna swojej próby, którą razem z nim układa. Wraz z nim ma obowiązek stawić się na zebranie KSI. Osoba będąca opiekunem próby na stopień pwd. musi posiadać co najmniej stopień podharcmistrza.

Tryb postępowania przed Komisją Stopni Instruktorskich i wymagania na poszczególne stopnie opisane są w Uchwale nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP.

Kontakt: ksi@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Komisji Stopni Instruktorskich

 

Przewodniczący

hm. Jan Tomiczek

 

Zastępca przewodniczącego

hm. Jadwiga Będzińska

 

Sekretarz

hm. Aleksandra Kosela