Komisja Stopni Instruktorskich

fot. Patryk Sikora

Komisja Stopni Instruktorskich jest organem hufca, zajmującym się prowadzeniem prób na stopnie instruktorskie. KSI przy Hufcu ZHP Żywiec uprawniona jest do prowadzenia prób tylko na stopień przewodniczki/przewodnika.


Osoba będąca kandydatem na stopień pwd. zobowiązana jest do dostarczenia na zebranie Komisji wniosku o otwarcie próby oraz karty próby, które dostępne są tutaj. Każdy kandydat musi posiadać opiekuna swojej próby, którą razem z nim układa. Wraz z nim ma obowiązek stawić się na zebranie KSI. Osoba będąca opiekunem próby na stopień pwd. musi posiadać co najmniej stopień podharcmistrza.

Tryb postępowania przed Komisją Stopni Instruktorskich i wymagania na poszczególne stopnie opisane są w Uchwale nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP.

Kontakt: ksi@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Komisji Stopni Instruktorskich

Przewodniczący
hm. Jan Tomiczek

Zastępca przewodniczącego
hm. Jadwiga Będzińska

Sekretarz
hm. Aleksandra Kosela