Komenda

Komendant
pwd. Agnieszka Michalec
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Aleksandra Janitek
Z-ca komendanta ds. programowych
pwd. Aleksandra Sadowska
Skarbnik
hm. Aleksandra Kosela
Kwatermistrz
phm. Albin Kłodnicki
Członek komendy
pwd. Gabriela Kliś
Członek komendy
pwd. Bartosz Weiss