Komenda

Komendant
pwd. Agnieszka Michalec
Skarbnik
pwd. Aleksandra Janitek
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych
phm. Jacek Gartman
Z-ca komendanta ds. programowych i pracy z kadrą
pwd. Gabriela Kliś
Członek komendy ds. finansowych
hm. Aleksandra Kosela
Członek komendy ds. wizerunku i nowych technologii
pwd. Bartosz Weiss