Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego

fot. Agnieszka Madetko-Kurczab

Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego jest organem hufca, który zajmuje się prowadzeniem prób na naramiennik wędrowniczy. Posiadanie naramiennika wędrowniczego jest wymagane do otwarcia próby na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego. Próbę może otworzyć harcerka/harcerz, który maksymalnie za 6 miesięcy kończy 16 lat.

Tryb postępowania przed Hufcową Kapitułą Naramiennika Wędrowniczego i przepisy regulujące jej działanie opisane są w Regulaminie Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego.

Wniosek do HKNW o otwarcie próby Wniosek do HKNW o otwarcie próby Karta próby wędrowniczej Karta próby wędrowniczej Wniosek do HKNW o zamknięcie próby Wniosek do HKNW o zamknięcie próby

Kontakt: hknw@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Janitek HO

Zastępca przewodniczącego
dh. Agnieszka Kubica

Sekretarz
pwd. Bartosz Weiss HO