Punkt nr 3

Pizzeria

Rozpoznajcie przedstawioną na zdjęciu postać oraz podajcie miejsce, w którym zginął.

Odpowiedzi prześlijcie przez formularz poniżej.