Komunikat Komisji Rewizyjnej Hufca

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Zbliża się termin wpłaty składki członkowskiej do komendy chorągwi za I kwartał 2019 r. Składka za miesiąc wynosi 10 złotych.
Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca.
Przypominam nr konta hufca: 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010
Tym wszystkim, którzy już wpłacili pięknie dziękuję.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia

CZUWAJ !
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH

Przekaż 1% podatku!

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i wesprzeć zdobywanie sprawności na całe życie!

Numer KRS: 0000273051
Cel szczegółowy: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Żywiec (+ ew. nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej np. drużyny)

Ogłoszenie

Druhny i Druhowie,

Nastąpiły zmiany w adresie dla faktur zakupowych. Bardzo proszę o pobieranie faktur z danymi wystawionymi na:

Nabywca:

ZHP Chorągiew Śląska

40-004 Katowice, Al. Korfantego 8

NIP: 634-019-54-83

Odbiorca:

Hufiec Żywiec

34-300 Żywiec, Rynek 22

hm. Aleksandra Kosela – Skarbnik Hufca