Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP

Udział w Zlocie Chorągwi Śląskiej ZHP wzięły dwa patrole z naszego hufca; starszoharcerski oraz wędrowniczy. Zlot zgromadził ponad 1000 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów z całej Chorągwi. Rozpoczęciem Zlotu był uroczysty apel pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach  – tym samym zainaugurowany został program “Cztery Śląskie Skrzydła”, upamiętniający rocznicę powstań śląskich.

Warsztaty Ratownicze – Run4Fun

24.05.2019 r. W Żywieckim Parku odbyły się Mistrzostwa Szkół Powiatu Żywieckiego w Biegach – Run4Fun, na których wędrownicy z 15 Ratowniczej Drużyny Wędrowniczej “Nieśmiertelni” przeprowadzili Warsztaty Ratownicze. Uczestnicy mistrzostw mogli również sprawdzić swoje umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy w przygotowanych przez wędrowników stacjach, na których mieli za zadanie ułożyć poszkodowanego w postaci bocznej, opatrzyć rany podstawowe jak i zabezpieczyć nóż wbity do głowy.