Komunikat Komisji Rewizyjnej Hufca

Czuwaj Druhny i Druhowie!

Zbliża się termin wpłaty składki członkowskiej do komendy chorągwi za I kwartał 2019 r. Składka za miesiąc wynosi 10 złotych.
Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca.
Przypominam nr konta hufca: 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010
Tym wszystkim, którzy już wpłacili pięknie dziękuję.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia

CZUWAJ !
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH