Zobowiązanie Instruktorskie 11 XI

Wczorajszy wieczór był dla 3 harcerzy naszego hufca niezwykły nie tylko ze względu na obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości, lecz także z powodu jednego z dwóch najważniejszych momentów harcerskiego życia.

“Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna.
Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.
Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.”

To treść Zobowiązania Instruktorskiego, które wczorajszego wieczoru złożyła druhna Ola, druhna Gabrysia i druh Bartek. Od tego momentu oficjalnie dołączyli do grona instruktorów Hufca ZHP Żywiec, przyjęli na siebie obowiązki harcerskiego przewodnika i wychowawcy, które od ponad 100 lat nakreślają drogę kolejnym pokoleniom instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

[envira-gallery id=”4695″]