Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego wprowadza zmiany odnoszące się do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wobec tego zmienia się treść dotychczasowych dokumentów, m.in. Deklaracji Członkowskiej ZHP.

Poniżej udostępniamy nowe wersje tych dokumentów:

 Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Deklaracja członkowska ZHP

Zgoda na przynależność dziecka do ZHP

Deklaracja drużynowego

Deklaracja opiekuna niepełnoletniego drużynowego

 Oświadczenie rodzica członka Nieprzetartego Szlaku