Ogłoszenie Komisji Rewizyjnej

Czuwaj!

Hufcowa Komisja Rewizyjna dokonała analizy opłacania składek członkowskich w pierwszym kwartale bieżącego roku. Stwierdziliśmy, że tylko nieliczni instruktorzy opłacili składki. Komenda Hufca do 25 marca 2018 roku powinna wysłać składki do komendy chorągwi. Proszę więc wszystkich instruktorów i drużyny o dokonanie wpłat na konto hufca. Przypominam konto hufca nr 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010.

Przesyłam harcerskie pozdrowienia,

CZUWAJ!
hm. Cecylia Słowik – przewodnicząca KRH