Ogłoszenie Skarbnika Hufca

Druhny i Druhowie,

Dziękuję wszystkim, którzy opłacili składki za ubiegły rok. Kto jeszcze tego nie zrobił proszę o niezwłoczne dokonanie wpłaty. Jak wiecie zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP wysokość składki została podniesiona do 10 zł. za miesiąc. Jest to niemała kwota, ale mam nadzieję, że uda się Wam zebrać w terminie składki za pierwszy kwartał.

Na pewno poinformowaliście rodziców swoich podopiecznych o wysokości składki, a może warto również podać nr konta hufcowego rodzicom, aby mogli bezpośrednio przekazywać składkę. Jeżeli tak się zdarzy będę sporządzała i przekazywała drużynowym wykaz.

Proszę o wpłacenie składek za I kwartał do 10 marca. Hufiec co kwartał musi odprowadzić składki w wysokości 2484 zł.

Przypominam nr konta: 06 8137 0009 0025 2773 2000 0010

Z harcerskim pozdrowieniem

C Z U W A J !

hm. Ala Kosela – Skarbnik Hufca

Ogłoszenie (wersja oficjalna)