Odszedł na Wieczną Wartę…

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18 stycznia 2018 roku, w wieku 85 lat, odszedł Eugeniusz Starowicz. Był nauczycielem przysposobienia obronnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, wicedyrektorem Liceum w latach 1971-2000 , a jednocześnie komendantem naszego hufca. Był osobą zawsze pogodną, niezwykle pracowitą i zawsze chętną do pomocy.

Pogrzeb odbył się 23.01.2018 o godzinie 13:30 w Kościele Przemienienia Pańskiego w Żywcu, na którym godnie pożegnali go nasi harcerze. Zapamiętamy go jako zawsze pogodnego człowieka.

Rodzinie składamy głębokie kondolencje i zapewniamy o naszym wsparciu i modlitwie.