Błogosławionych Świąt!

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego roku pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. “W tobie jest światło”!

Życzą zuchy, harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Żywiec im. W.O.P.