Kurs Pierwszej Pomocy

Wędrownicy z naszego hufca aktywnie spędzili ostatni weekend, biorąc udział w 16-godzinnym Kursie Pierwszej Pomocy, zorganizowanym przez Malta – Służba Medyczna. Cieszymy się, że nasi harcerze cały czas poszerzają swoje umiejętności i kwalifikacje!

Pierwsza pomoc to wszystkie czynności, które podejmiemy przed przyjazdem pogotowia ratunkowego, włącznie z jego wezwaniem. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Polskie prawo mówi, że każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Za udzielenie pierwszej pomocy uznawane jest już wezwanie pogotowia ratunkowego.

“Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.”

art. 162  §1  Kodeksu Karnego

Pamiętaj! Ratuj najpierw ŻYCIE, później ZDROWIE.

[envira-gallery id=”1471″]