Urodziny Słonecznych

Dokładnie 15 lat temu na terenie Czernichowa powstała jedna z największych drużyn naszego hufca – 16 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Słoneczni”. Jakie były jej początki i jak wygląda teraz?

Żeby poznać początki harcerstwa na terenie Czernichowa, musimy cofnąć się do roku 2000, kiedy to powstała 16 DH “Łowcy”. Drużyna działała tylko rok, po tym czasie została rozwiązana. W 2002 r. drużyna została reaktywowana dzięki inicjatywie ówczesnej dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie. Zadania tego podjęła się dh Łucja Konior, która przeprowadziła nabór do drużyny, w wyniku którego utworzono pierwszy zastęp “Stokrotki” składający się z 5 druhenek. Od tego momentu drużyna rozpoczęła pełną działalność.

22 czerwca 2003 r. to szczególna data nie tylko dla naszej drużyny. Wtedy “Łowcy” i “Dobre Duchy” z Międzybrodzia Żywieckiego wyjechały na pierwszy wspólny obóz. Od tego momentu pomiędzy obiema drużynami nawiązała się ścisła współpraca, która trwa do dnia dzisiejszego.

Kolejne lata działalności drużyny to wyjazdy na biwaki, branie udziału w uroczystościach szkolnych i hufcowych oraz udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej organizowanej przez Hufiec ZHP Żywiec.

Wydarzeniem, które szczególnie odcisnęło się w naszej historii było odejście Jana Pawła II dn. 2 kwietnia 2005. Drużyna bez wahania zobowiązała się do pełnienia warty przy pomniku Ojca Świętego w Żywcu.

Jednym z najważniejszych wydarzeń była decyzja o zmianie nazwy drużyny, podjęta Rozkazem Specjalnym z dnia 31.01.2006 r. Od tego dnia, drużyna przyjęła nazwę 16 DH “Słoneczni”.

14 stycznia 2012 r. na Żywiecczyźnie świętowaliśmy 100 lecie harcerstwa w naszym regionie. Cała drużyna wzięła aktywny udział w uroczystościach i włączyła się w przygotowanie programu artystycznego z tej okazji.

Z ważniejszych wydarzeń z dziejów drużyny nie można pominąć: nawiązania współpracy z “Leśną Kompanią” z Łodygowic, zmiany formy drużyny na “wielopoziomową”, organizacji biwaku z okazji 10. rocznicy powstania, mianowania pierwszych w historii przybocznych oraz wstąpienia do drużyny dh Gabrieli Pszczółki będącej prawą ręką drużynowej i otwarcia przez 3 harcerzy z drużyny próby na stopień przewodnika.

Drużyna działa dzięki zaangażowaniu phm. Łucji Konior nieprzerwanie od 2002 roku, stale podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska i rozwija u dzieci i młodzieży ducha przyjaźni oraz przygotowuje do dorosłego życia.

Tegoroczna rocznica jest jednym z największych świąt drużyny. Jednocześnie rok ten był rokiem wielkich zmian: przeorganizowano zastępy, powołano przyboczną, stworzono nową konstytucję oraz uruchomiono stronę internetową i fanpage na Facebooku. Zwieńczeniem świętowania rocznicy powstania drużyny będzie uroczysta Gala Urodzinowa i organizowany z tej okazji biwak w dniach od 27 do 28 października br.

fot. Dzień Matki i Dziecka 2017