1 %

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego. Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i wesprzeć zdobywanie sprawności na całe życie!

Numer KRS: 0000273051
Cel szczegółowy: ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Żywiec (+ ew. nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej)