Zespoły Hufca

Zespół dba o wygląd zaproszeń, plakatów, dyplomów i innych rzeczy promujących nasz hufiec. Zespół zajmuje się prowadzeniem strony WWW oraz kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram, dba o prowadzenie relacji fotograficznej z najważniejszych wydarzeń hufca, tworzy grafikę promującą jednostkę oraz pisze i redaguje artykuły do lokalnych mediów, i promuje je w celu dotarcia do jak największej liczby osób.

Kontakt: promocja@zywiec.zhp.pl

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu ds. internetu i grafiki
pwd. Bartosz Weiss

Członek zespołu ds. redakcji i publicystyki
ochot. Julia Fijak


Aktywnie włącza się w organizację imprez skierowanych zarówno do wszystkich członków hufca jak i dla poszczególnych grup wiekowych. Zespół wspiera komendę hufca w organizacji przedsięwzięć na poziomie hufca oraz przygotowuje drużyny do udziału w imprezach chorągwianych i ogólnopolskich.


Organizuje pozyskiwanie funduszy na działania, akcje i wspieranie jednostek organizacyjnych, stara się o dofinansowanie do wyjazdów w ramach Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej. Szuka dodatkowych funduszy na pokrycie najpilniejszych potrzeb i wydatków Hufca.

Kontakt: dawid.paleczny@zhp.net.pl

Przewodniczący
pwd. Dawid Paleczny

Zastępca przewodniczącego
ochot. Agnieszka Kubica

Sekretarz
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek zespołu
ochot. Julia Amrozi


Prowadzi kroniki Hufca, dokumentuje historię, dba o pamięć zasłużonych dla ZHP na terenie hufca, organizuje i prowadzi spotkania pokoleń.


Dba o wyposażenie Hufca, kontroluje stan budynku, organizuje najpilniejsze zabiegi remontowe, pozyskuje sprzęt gospodarczy. Podczas biwaku lub obozu organizuje rozbijanie namiotów oraz ustawienie całego obozowiska.

Przewodniczący
pwd. Paweł Kabat

Członek zespołu ds. stanicy
młodz. Szymon Klaczak

Członek zespołu ds. siedziby Hufca
młodz. Adrian Pernal


Zajmuje się współpracą zagraniczną ze skautami z całego świata. Nawiązuje nowe kontakty oraz stara się o organizowanie spotkań międzynarodowych np. obozów. Jego zadaniem jest także organizacja tych spotkań.