Pamiętnik Obtułowicza

Jednym z najcenniejszych zachowanych świadectw historycznych dotyczących działalności harcerskiej w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Żywca, jest Pamiętnik Komendanta Kazimierza Obtułowicza. Poniżej prezentujemy część jego zawartości. Całość dostępna tutaj.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”2125″ title=”false”]