Nowa kwota składek ZHP

Nowa kwota składek ZHP

Od 1 października obowiązuje nowa kwota składek członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego.

Wysokość składki ustalonej przez Chorągiew Śląską wynosi 10 zł/miesięcznie z następującym podziałem:

  • 2 zł – podstawowe jednostki organizacyjne (drużyny)
  • 2 zł – Hufce
  • 4 zł – Chorągiew
  • 2 zł – Główna Kwatera ZHP

Na co przeznaczane są składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Więcej informacji:  https://zhp.pl/2016/skladki-warto-wiedziec/

Pełny ekran